print('');

Smärta

Ont i nacken?
Varför uppkommer smärta i nacke/axlar?

Den största orsaken till smärta i axlar/nacke är hållningsrelaterat.
Hållningsrelaterad smärta betyder att kroppen ändrar sin hållning för att skydda sig mot smärta.

Smärtan gör att muskeln spänner sig och att cirkulationen försämras. Den försämrade cirkulationen framkallar inflammation.
Inflammationen framkallar i sin tur ökad smärta.

Den ökade smärtan gör att vi blir rädda att röra oss. Inaktiviteten/smärtan gör att cirkulationen försämras ytterligare.

Vi har hamnat i smärtcirkeln.

För att komma till rätta med hållningsrelaterade problem är det absolut nödvändigt att förstå helheten i problemet. Som ex kan en smärtande stortå framkalla huvudvärk.
Den smärtande tån gör att kroppen ändrar sin hållning från fot upp genom knä, höft, rygg och nacke. Det nya tillståndet för nacken gör att muskelaturen i nacken spänner sig och framkallar syrebrist i hjärnan vilket ger huvudvärk.

Vad gör jag för att bli bättre och att förebygga problemen?

Eftersom den största orsaken till smärtan är hållningsrelaterad dvs muskulär är det absolut viktigaste att fortsätta/hittarörelser i smärtfritt område.

Rörelsen ökar cirkulationen/syresättningen i muskeln vilket är absolut nödvändigt för läkning av inflammationen.
Viktigt är att hitta rörelser, d v s att ej vara rädd att röra sig.

Vad ger en behandling hos massör/naprapat/kiropraktor/sjukgymnast?
Det är viktigt att förstå att behandling inte löser problemet.

Behandling skall sättas in om problemet/smärtan är så stark att rehabiliteringen inte kan utföras.
Då syftar behandlingen till att minska smärtan så att rehabiliteringen kan starta, ej för tillfällig lindring.
Viktigt förstå skillnaden..