print('');

Dictus


Bakgrund

Mitt namn är Anders Johansson och jag tänkte berätta lite kort om mig själv och om mitt handikapp.

När jag var 11 år råkade jag ut för en olycka som gjorde att jag fick en halvsidig förlamning på vänster sida som bland annat gjorde att min fot inte följde med när jag skulle gå, foten fick en plantarflexion.

Därefter startade en lång process med utprovning av ankelortoser, fotbandage, ström-simulator m.m.

Dessa hjälpmedel brukade jag i ett antal år. Många av dessa gav skavningar och andra obehag.

Efter många års funderingar kring detta väcktes idén att på egen hand utveckla och forma det hjälpmedel som jag dagligen använder.

År 1996 besökte jag Glenn Hellström, massör och chiropraktor i Kungsgården för en behandling. Glenn såg min konstruktion och visade upp den för överläkare Lennart Hovelius på Gävle Sjukhus.

Hjälpmedlet visade sig kunna ersätta en stor del av redan befintliga ortoser enligt överläkaren. Ghotex fysioterapi AB har efter detta startat tillverkning av hjälpmedlet som gavs namnet Dictusbandet.

Människor som lider av bland annat stroke, polio, whiplash och reumatism kan ha stor nytta av Dictusbandet, då det erbjuder mindre snedbelastning, naturligare gång och ökad säkerhet.

Dictusbandet har beskrivits i...
- TV-programmet "Livslust", SVT2 1999-01-25.
- tidningen "Sjukgymnasten", nr 12 1998.
- tidningen "British Polio Magazine Fellowship Bulletin", nr 3 maj 1999.Här kan ni titta på filmer om hur Dictus fungerar. 
Det som skiljer de två filmerna åt är upplösningen.

 

 

 

 

Background

My name is Anders Johansson and I'd like to start by telling you about myself and my handicap.

I was involved in an accident at the age of 11 causing a unilateral paralysis which among other things put my left foot out of function due to a plantarflexion.

After the accident, I tried many kinds of ankle support and foot braces. Many of them caused discomfort.

This caused me to think about the problem for many years, until I finally developed my own orthopaedic aid (the Dictus Band) which I myself have used daily since 1996. It has been comfortable, dependable and all around performed well.

I demonstrated the Dictus Band for Glenn Hellström, who in turn demonstrated it for Lennart Hovelius, a leading orthopaedic physician at Gävle Hospital in Sweden.

Dr. Hovelius found that the Dictus Band was superior to other orthopaedic devices of it's kind and could easily replace them. Upon these discoveries Ghotex fysioterapi AB launched production of the Dictus Band.

People suffering from stroke, polio, whiplash, rheumatism etc. can benefit from the device. It reduces the load on the leg, makes it easier to walk more naturally and with enhanced security.

The Dictus band have been demonstrated...
- on the Swedish TV-show "Livslust", SVT2 01/25/99.
- in the Swedish magazine "Sjukgymnasten", #12 1998.
- in the "British Polio Magazine Fellowship Bulletin", #3 May 1999Here you can see a video about how the Dictus-band is working. 
The only difference between the two films are the resolution. 
Here are the program needed for showing the video.